Kardelen, nergisgiller familyasından bir bitkidir.Çok yıllık, soğanlı, otsu bitkiler türünden olan kardelen süs bitkisi olarak bilinse de bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların hammadesi olduğundan ülkemizden yurt dışına ihracı da yapılabilmektedir. Halk arasında "garipçe", "Öksüz Ahmet", "aktaş", "boynu bükük", "karga soğanı","akça bardak" gibi yerel adlarla da anılır. Türkiyede 14 tür kardelen yetişmektedir, bunlardan en çok bilinenleri Toros kardeleni (Galanthus elwesii ) ve Karadeniz kardelenidir (Galanthus woronowii ). Bu iki tür dışındaki diğer türlerin toplanması ve ihraç edilmesi yasaktır ayrıca Toros kardeleni ve Karadeniz kardeleninin ihracı sınırlı miktarlarda yapılabilmektedir.

     Kardelenler sınırlı alanlarda yetişirler. bu yüzden ender bulunan bir türdür. Bu bitkinin yetiştiği yerlerden biri de Şenpazar Aşıklı köyü bölgesidir, yüzyıllardır doğada kendi hâlinde yetişen kardelenin korunması,türün devamının sağlanması ve ihrac edilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca İlçemizde yetişen kardelen türünün endemik (alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan) bir tür olan Galanthus plicatus subspplicatus  olduğu ve bu sebeple herhangi bir şekilde üretiminin ve hasadının yapılamayacağı açıklanmıştır.